Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995) front cover
Dator DMZ
Previous issue Volume 1995 No 7      April 1995      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995) Reviews from Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995) Previews from Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995) Cheats from Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995) Other stuff from Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995) Coverdisks from Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995) Advertisements from Datormagazin Vol 1995 No 7 (Apr 1995)

Pages 84 Price 34 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 7 Average 59 %
All Reviews 7 Average 59 %
Cover Story OS/2 Warp i stor test: Ett alternativ till Windows 95?
Rätta vägarna på Internet - historien, tekniken, programmen
Overlord - tung flygsimulator till Amiga
Heretic: Magisk uppföljare till Doom
Sveriges enda aktuella BBS-lista
Fyra sidor köp-och-själ datorer
Bästa spelfusken
Editor Peter Kerschbaumer

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer