Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1993 No 19      November 1993      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993) Reviews from Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993) Previews from Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993) Cheats from Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993) Other stuff from Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993) Coverdisks from Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993) Advertisements from Datormagazin Vol 1993 No 19 (Nov 1993)

Pages 48 Price 20 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 1 Average 50 %
Game Reviews 11 Average 52 %
All Reviews 12 Average 52 %
Cover Story Extra datorspelstidning
Lär dig dekstop publishing
Över 40 gratisprogram till Amiga
Han byggde sin egen flygsimulator
Vi betygsätter BBS:er
Två ritprogram testade
Lär dig verktygen i Bars & Pipes
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 4-18 Nov

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer