Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995) front cover
Dator DMZ
Previous issue Volume 1995 No 10      July 1995      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995) Reviews from Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995) Previews from Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995) Cheats from Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995) Other stuff from Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995) Coverdisks from Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995) Advertisements from Datormagazin Vol 1995 No 10 (Jul 1995)

Pages 84 Price 34 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 8 Average 60 %
All Reviews 8 Average 60 %
Cover Story Bästa Internet-tipsen för dig med PC eller Amiga
Ljud i datorn - så fungerar det
Escom: Amigan nya ägare, -deras planer, -första bilden på nya Amigan
Bioforge: actionäventyr med vilsen cyborg
Bars & Pipes - proffsprogram för digital musik
Sveriges enda aktuella BBS-lista
Två sidor köp&sälj
Bästa spelfusken
Editor Peter Kerschbaumer
Note Issue date: 28 Jun

Contents Page Scans

004

005

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer