Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989) front cover
Dator C64/128/Amiga multi coloured
Previous issue Volume 1989 No 17      December 1989       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989) Reviews from Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989) Previews from Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989) Cheats from Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989) Other stuff from Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989) Coverdisks from Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989) Advertisements from Datormagazin Vol 1989 No 17 (Dec 1989)

Pages 48 Price 16 SEK
Contents Pages 2
Game Reviews 13 Average 49 %
All Reviews 13 Average 49 %
Cover Story Öppet brev från jultomten till alla elaka barn
Här kan du beställa 1000-tals gratis-program till din C64/Amiga
Test av Videotex: Beställ en pizza med din hemdator
Bästa flygsimulatorn till Amigan testad
Commodores historia: Från skrivmaskiner till C64 och Amigan
Spine Text Posttidning
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 7-21 December

Contents Page Scans

002

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer