Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992) front cover
Dator C64/128/Amiga
Previous issue Volume 1992 No 5      March 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 5 (Mar 1992)

Pages 72 Price 19.90 SEK
Contents Pages 4,43
Game Reviews 11 Average 73 %
All Reviews 11 Average 73 %
Cover Story Skapa bilder med "Trace"
Lär dig avancerad demo-kodning
Topplista över bästa spelen
Extra stor spelsektion: 10 nya spel
Vikingaspelet Heimdal - hur bra är det egentligen?
12 hårddiskar till A500 i årets största test!
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 12-25 Mar

Contents Page Scans

004

043

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer