Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1992 No 15      September 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 15 (Sep 1992)

Pages 80 Price 19.90 SEK
Contents Pages 4,55
Game Reviews 10 Average 61 %
All Reviews 10 Average 61 %
Cover Story Nu kan du leka gud! Rädda jorden från en miljökatastrof i dataspelet Sim Earth
SF-filmen Dune som dataspel!
"Bygg" om din Amiga till en Mac
Låt Amigan skicka dina räkningar
Action Gear - nytt verktyg för bildtjuvar
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 10-23 Sep

Contents Page Scans

004

055

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer